Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2019.07.17 Autor: Błażej Wielgosz

Dożywianie dzieci w szkole 2019/2020

Informujemy od dnia 01.08.2019r. do dnia 13.09.2019r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie ( pokój nr 3 ) przyjmowane będą nowe podania na przyznanie dożywiania dzieci w szkole w roku szkolnym 2019/2020.

Do podania należy dołączyć zaświadczenia o dochodach brutto i netto od wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za miesiąc poprzedzający dzień złożenia podania.