Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.06.17 Autor: Monika Warkusz

Komunikat – grypa ptaków.


Uwaga, nowy zakaz dotyczący hodowli ptaków

Informujemy, że Wojewoda Pomorski rozporządzeniem z dnia 11 czerwca br. wprowadził zmiany w obostrzeniach dotyczących hodowli ptaków określonych w rozporządzeniu z dnia5 maja 2021 r. Cały obszar województwa pomorskiego znalazł się w strefie „D” obszaru zagrożonego wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt „Wysoce zjadliwej grypy ptaków”.

W strefie D obowiązuje następujący zakaz:
Zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum oraz odbywa się za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.”
 Pełny tekst rozporządzeń znajduje się na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
(https://uwgdansk.bip.gov.pl/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego.html)