Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.06.07 Autor: Monika Warkusz

ROLNIKU PAMIĘTAJ, DBAJ O PSZCZOŁY !!!!

ROLNIKU PAMIĘTAJ !!!!
  Zasady stosowania Środków Ochrony Roślin
   Zabiegi stosowania  środków  ochrony roślin  mogą wykonywane przez  osoby które:
  • ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia;
       Posiadacz gruntów, na których są wykonywane zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przez użytkownika jest obowiązany do przechowywania dokumentacji przez okres 3 lat.( Ewidencja stosowania zabiegów)
 Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który:
  • jest sprawny technicznie, posiada aktualny atest i jest skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.
Osoby wykonujące zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin, muszą mieć świadomość ryzyka zatrucia pszczół i bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad stosowania środków ochrony roślin:
1) nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół:
  • na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
  • kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
  • na rośliny pokryte spadzią,
  • w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek,
  • na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się prze upływem   okresu prewencji,
2) unikać znoszenia cieczy użytkowej, zwłaszcza na sąsiednie kwitnące rośliny,
3) miejsce stosowania środka ochrony roślin, musi być oddalone co najmniej 20 m od pasiek, prędkość wiatru w czasie zabiegu nie może przekraczać 4 m/sekundę,
4) wskazanym jest dobierać starannie porę wykonania zabiegu ochrony roślin (po oblocie pszczół),
5) wybieranie preparatów selektywnych, nietoksycznych dla pszczół lub o krótkim okresie prewencji,
6) stosować  środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i zgodnie z zaleceniami zawartych w etykiecie – instrukcji stosowania
7 ) prowadzenie ewidencji  stosowania zabiegów  z aktualnymi zapisami .

Ewidencja zabiegów ochrony roślin