Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.05.12 Autor: Katarzyna Markowska

Apel do mieszkańców!

Wójt Gminy Przodkowo informuje, że w związku z modernizacją ujęcia wody w Tokarach, należy zwrócić szczególną uwagę na racjonalne korzystanie z wody, w szczególności na zaniechanie podlewania trawników i ogródków. W przypadku wykrycia takich praktyk należy zwrócić korzystającemu z wody uwagę na potrzebę oszczędzania wody oraz zawiadomić o powyższym Referat Gospodarki Komunalnej.