Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2024.06.14 Autor: Monika Warkusz

W dniach 20 czerwca - 31 października odbędą się prace taksacyjne na terenie lasów

Zawiadomienie
o odbywających się pracach taksacyjnych na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gminy Przodkowo