Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.11.24 Autor: Monika Warkusz

Akcja zima 2023/2024

Telefony kontaktowe akcja zima 2023/2024
 
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
W godzinach pracy Urzędu tel.: 58 500 16 07, 58 500 16 08
Po godzinach tel.: 601 154 756 lub 607 154 130
 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
Odcinek Przodkowo – Czeczewo – Kielno
Odcinek Czeczewo – Tokary
Odcinek Przodkowo – Miszewo
Odcinek Grzybno – Hopy
Odcinek Kobysewo – Smołdzino – Żukowo
Kontakt: tel. dyżurny czynny całą dobę: 603 748 532
lub tel. 58 681 07 15 w godzinach pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach
 
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich
Odcinek Przodkowo – Pomieczyno
Odcinek Kartuzy – Przodkowo
Rejon Dróg Wojewódzkich Kartuzy tel. 58 681 03 21
 
Zimowe utrzymanie dróg krajowych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku tel. czynny całą dobę 19 111