Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.10.03 Autor: Szymon Markowski

Komunikat!

W związku z trwającą modernizacją przepompowni wody w Szarłacie mogą nastąpić przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia. Dotyczy to całego sołectwa Szarłata.