Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.11.22 Autor: Monika Warkusz

Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023

Zimowe utrzymanie dróg gminnych
W godzinach pracy Urzędu tel.: 58 500 16 07
                                                        58 500 16 08
Po godzinach tel.: 601 154 756 lub 607 154 130

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
Odcinek  Przodkowo – Czeczewo – Kielno
Odcinek  Czeczewo – Tokary
Odcinek  Przodkowo – Miszewo
Odcinek  Grzybno – Hopy
Odcinek  Kobysewo – Smołdzino – Żukowo
Kontakt: tel. dyżurny czynny całą dobę: 603-748-532
lub tel. 58 681 07-15 w godzinach pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich
Odcinek Przodkowo – Pomieczyno
Odcinek Kartuzy – Przodkowo
Rejon Dróg Wojewódzkich Kartuzy tel. 58 681 03 21

Zimowe utrzymanie dróg krajowych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku tel. czynny całą dobę 19 111