Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.08.10 Autor: Weronika Reszka

UWAGA ! PSZOK WYJĄTKOWO OTWARTY W DNIU 16 SIERPNIA 2022 R.

W związku z tym, iż w dniu 15 sierpnia 2022 r. przypada dzień świąteczny (wolny od pracy), punkt selektywnej zbiórki odpadów komunlanych (PSZOK) będzie czynny dla mieszkańców w dniu 16 sierpnia 2022 r. w godzinach od 07:30 do 17:00.