Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.08.02 Autor: GOPS Przodkowo

Informacja dotycząca składania wniosków na zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny 2023/2024

Informujemy o konieczności
składania wniosków na Świadczenia Rodzinne
i Fundusz Alimentacyjny
na nowy okrs zasiłkowy 2023/2024

 
Od 1 sierpnia 2023r. można składać wnioski w formie tradycyjnej ( papierowej) oraz on-line za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz platformy usługowo- informacyjnej Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/ na wyżej wymienione świadczenia

Punkt składania wniosków:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie ul. Kartuska 23, 83-304 Przodkowo
( w godzinach urzędowania: pon. - śr. 7.30- 15.30, czw. 7.30-16.30, pt. 7.30-14.30)


W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

do dnia 31 sierpnia 2023r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023r.
od dnia 1 września 2023r. do dnia 31 października 2023r., ustalenie prawa so świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023r.

od dnia 1 listopada 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. danego roku, ustalenie prawa świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 29 lutego 2024r.
 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 złoży wniosek  wraz
z dokumentami:

do dnia 31 sierpnia 2023r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2023r.
• od dnia 1 września 2023r. do dnia 30 września 2023r.,
ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2023r.
• od dnia 1 października 2023r. do dnia 31 października 2023r
., ustalenie prawa do swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastapi do dnia 31 grudnia 2023r.
od dnia 1 listopada 2023r. do dnia 30 listopada 2023r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2024r.
od dnia 1 grudnia 2023r. do dnia 31 stycznia 2024r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 29 lutego 2024r.