Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2023.07.19 Autor: Monika Warkusz

Bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych

Bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych

Praca w rolnictwie to ciężkie i często niebezpieczne zajęcia. W gospodarstwie używa się różnorodnych narzędzi i maszyn – nie zawsze są one sprawne technicznie i nie zawsze obsługują je osoby do tego przygotowane. Jak skutecznie zadbać o dzieci i uniknąć zagrożeń podczas letnich prac polowych?
Pismo Starosty Kartuskiego Bogdana Łapy