Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.11.17 Autor: Monika Warkusz

Komunikat w sprawie zakupu węgla

Komunikat w sprawie zakupu węgla

Wójt Gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski uprzejmie informuje iż od poniedziałku 21 listopada br. mieszkańcy, którzy złożyli wniosek i wpłacili przelewem lub w kasie Urzędu Gminy pieniądze na zakup węgla (1940 zł za tonę), po otrzymaniu faktury mogą dokonywać już jego odbioru (przedstawiając fakturę) z placów:
- u pana Arendta w Przodkowie przy ulicy Pogodnej 4, telefon 602 525 671
- u pana Toporka w Czeczewie przy ulicy Gdańskiej 25, telefon 504 039 107

Zasady zakupu węgla

1)    Wnioski o zakup węgla składamy w Gminnym Centrum Informacji.
2)    Złożony wniosek podlega weryfikacji.
3)    Pozytywna weryfikacja stanowi podstawę do zapłaty należności za węgiel.
4)    Płatność w kasie Urzędu Gminy (gotówka, karta) lub przelewem na nr konta 37 8309 0000 0077 0075 2000 1050.
5)    Każdy kto dokonał płatności otrzymuje fakturę za zakup węgla
       a)    Wpłacający w kasie otrzymują fakturę bezpośrednio po wpłacie,
       b)    Wpłacający przelewem muszą fakturę odebrać w kasie urzędu po potwierdzeniu otrzymania przez Gminę należności za węgiel.
6)    Faktura wraz z dowodem wpłaty jest podstawą do obioru węgla z jednego ze składów opału, przy czym faktura zostaje dla kupującego, a dowód wpłaty dla składu.