Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.08.31 Autor: Dorota Kielinska

Powierzenie stanowisk dyrektorskich oraz wręczenie aktów awansu  na stopień nauczyciela mianowanego

Powierzenie stanowisk dyrektorskich oraz wręczenie aktów awansu na stopień nauczyciela mianowanego

        We wtorek 30 sierpnia br. Wójt Gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski wręczył powierzenia stanowisk dyrektorskich na 5 lat szkolnych po wygranym konkursie Pani Krystynie Kąkol, która po 2 latach pełnienia obowiązków w Szkole Podstawowej im. Ks. Bronisława Szymichowskiego w Pomieczynie nadal będzie pełnić tam swoją funkcję oraz Pani Małgorzacie Bronk, która również po 2 latach pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przodkowie będzie kontynuować pracę na stanowisku dyrektora przez kolejne 5 lat.
Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie na jeden rok szkolny otrzymała Pani Anna Kreft – wieloletnia nauczycielka tej szkoły.

Tego dnia z rąk Wójta akty awansu na stopień nauczyciela mianowanego odebrali następujący nauczyciele:
- Pani Anna Stark  nauczyciel Szkoły Podstawowej w Szarłacie,
- Pani Iwona Kalkowska nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Ks. Bronisława    Szymichowskiego w Pomieczynie,
- Pani Magdalena Wódkiewicz nauczyciel Szkoły Podstawowej w Przodkowie.

Awans otrzymały również Pani Aneta Ostrowska nauczyciel Szkoły Podstawowej w Szarłacie oraz Pani Magdalena Miotk nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie, które w tym dniu były nieobecne.
Galeria Powierzenia i awanse 2022 Galeria Powierzenia i awanse 2022 Galeria Powierzenia i awanse 2022 Galeria Powierzenia i awanse 2022 Galeria Powierzenia i awanse 2022 Galeria Powierzenia i awanse 2022