Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.07.29 Autor: GOPS Przodkowo

Dożywianie w szkole

Dożywianie w szkole

Dożywianie dzieci w szkole 2022/2023

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie uprzejmie informuje, żeod dnia 01.08.2022r. do dnia 15.09.2022r. będzie możliwość składania podań o przyznanie dożywiania w szkole dla dzieci , których rodzina spełnia kryteria ustawy o pomocy społecznej. Przypominamy, że do podania należy dołączyć zaświadczenia o dochodach ( druk do pobrania w GOPS w Przodkowie) od wszystkich czlonków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.