Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.03.11 Autor: Monika Warkusz

Jesteś pracodawcą? Chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy, zgłoś do urzędu gminy informację o chęci zatrudnienia.

Jesteś pracodawcą? Chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy, zgłoś do urzędu gminy informację o chęci zatrudnienia.

Wójt Gminy Przodkowo zwraca się do lokalnych przedsiębiorców z prośbą o zgłaszanie chęci pomocy obywatelom Ukrainy w formie zatrudnienia. Informacje proszę przekazywać na adres e-mail: ug@przodkowo.pl.
Wszystkie informacje uzyskane od przedsiębiorców zamieszczone zostaną na stronie internetowej, facebooku i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przodkowo.