Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.08.30 Autor: Monika Warkusz

Rozwój Usług Społecznych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o okresie trwałości projektu "ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO".
Szczegółowe informacje