Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.07.07 Autor: GOPS Przodkowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Informujemy o konieczności składania wniosków na Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Od 1 lipca 2021r. można składać wnioski on-line na nowy okres 2021/2022 za pośrednictwem: Od 1 sierpnia 2021r. można składać wnioski w formie tradycyjnej ( papierowej) na wyżej wymienione świadczenia.
Punkt składania wniosków:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie
ul. Kartuska 23
83-304 Przodkowo
( w godz. urzędowania: pon-śr 7:30-15:30, czw. 7:30- 16:30, pt. 7:30 - 14:30 )