Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.06.28 Autor: Edyta Ulenberg

Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami

Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami

Wójt Gminy Przodkowo informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został stworzony specjalny interaktywny formularz, który w sposób łatwy i sprawny umożliwia zgłoszenie nielegalnych składowisk odpadów. Wszystkie zgłoszenia dokonane elektronicznie trafią bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po ich
dokładnej analizie podejmuje decyzję o dalszych działaniach w sprawie.

Link do strony: https://www.gios.gov.pl/pl
Do pobrania: Informacja dotycząca postępowania z odpadami