Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2021.02.04 Autor: Monika Warkusz

Rozporządzenie Wojwewody Pomorskiego ws. ptasiej grypy

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatówkartuskiego, wejherowskiego, Miasta Gdynia oraz Miasta Gdańsk
Treść rozporządzenia