Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.11.30 Autor: GOPS Przodkowo

Dożywianie dzieci w szkole 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie uprzejmie informuje, iż od dnia 04 stycznia 2021r. do dnia 15 stycznia 2021r. będzie możliwość składania podań o przyznanie dożywiania w szkole dla dzieci, których rodzina spełnia kryteria ustawy o pomocy społecznej. Przypominamy, iż do podania należy dołączyć zaświadczenia o dochodach brutto i netto od wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.