Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.09.21 Autor: Katarzyna Markowska

Nabór wniosków - Turystyka - rozwój działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w dniach 30 wrzesień – 13 październik 2020r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY KOMERCYJNYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH I OKOŁOTURYSTYCZNYCH. Wszystkie dokumenty związane z naborem znajdują się na stronie:
http://kaszubylgd.pl/20-2020-turystyka-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/

Uwaga! Nabór skierowany jest do osób chcących rozwinąć istniejącą działalność gospodarczą!