Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2020.09.07 Autor: Monika Warkusz

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”!

Konkurs zorganizowany przez Marszałka Województwa Pomorskiego skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy prowadzą działalność w formie rolniczego handlu detalicznego na terenie województwa pomorskiego.
Celem Konkursu „Weki z Pomorskiej Spiżarni" jest zainteresowanie przetwórstwem żywności i sprzedażą produktów wytworzonych z własnej uprawy, hodowli lub chowu, zwiększenie zainteresowania produktami lokalnymi wśród konsumentów oraz promocja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie wytwarzania i sprzedaży produktów rolno- spożywczych charakterystycznych dla województwa pomorskiego, w tym wzrost jego atrakcyjności poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Przygotowany produkt wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres:
Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
z dopiskiem konkurs „Weki z Pomorskiej Spiżarni"


lub dostarczyć osobiście na adres:
Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2
II piętro pok. 218 lub 216


Termin nadsyłania zgłoszeń od 1 do 15 października 2020 r.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy JR KSOW pod numerami telefonów: 58/ 32 68 338  oraz 58/ 32 68 753 i 756.

Regulamin konkursu "Weki z Pomorskiej Spiżarni"
Formularz zgłoszeniowy "Weki z Pomorskiej Spiżarni"
https://dprow.pomorskie.eu