Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2019.03.18 Autor: Błażej Wielgosz

Rozpoczęto budowę kolejnych odcinków kanalizacji

Na realizację kolejnych dwóch etapów inwestycji pn. „Rozwiązanie gospodarki ściekowej w gminie Przodkowo poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobysewo, Tokary, Młynek, Pomieczyno, Hopy, Czeczewo” podpisano umowy z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu.
Rozbudowę sieci kanalizacji w Kobysewie i Młynku wykona Przedsiębiorstwo „HYDRO-SERWIS” z Sierakowic. Wartość podpisanej umowy to 805 650 zł. Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjne w raz z przyłączami oraz budowę sieci wodociągowej.
Drugim wyłonionym wykonawcą z którym podpisano umowę na budowę sieci kanalizacyjnej w Pomieczynie i Hopach jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ sp. z o.o. z Kartuz , który prace wykona za kwotę 1 816 710 zł. W przypadku tej części zadania wykonana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna, wraz z przyłączami, wykonane zostaną przepompownie przydomowe oraz sieć wodociągowa.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, osi Priorytetowej 11 Środowisko, działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Galeria 201903 Rozpoczęto budowę kolejnych odcinków kanalizacji Galeria 201903 Rozpoczęto budowę kolejnych odcinków kanalizacji