Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2019.10.31 Autor: Błażej Wielgosz

Oczyszczalnia ścieków w Przodkowie

W związku z awarią spowodowaną nieustalonym zrzutem ścieków, Wójt Gminy Przodkowo informuje, że do czasu usunięcia skutków tego zrzutu oczyszczalnia nie odbiera ścieków dowożonych. Zdarzenie zostało zgłoszone przez Wójta Gminy na Policję, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Jednocześnie Wójt prosi mieszkańców o informowanie Urzędu Gminy o stwierdzonych (zauważonych) przypadkach niekontrolowanego zrzutu ścieków. Ewentualnym informatorom zapewnia się anonimowość i dopuszcza się przyjmowanie informacji o zdarzeniach bez podawania personaliów.
Nr telefonu na który będą przyjmowane zgłoszenia 58 5001606 i 58 5001607.