Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

e-mail: ug@przodkowo.pl
tel: +48 58 5001600
www.przodkowo.pl

2022.01.05 Autor: Weronika Reszka

Obowiązek złożenia informacji do 30 czerwca 2022 r. czym opalamy swoją nieruchomość !

Przypominamy, że do dnia 30 czerwca 2022 r. istnieje obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.

Deklarację można składać na dwa sposoby:
- za pomocą poczty elektronicznej przez Internet: za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu lub na stronie: www.zone.gunb.gov.pl

lub

- w formie papierowej: wypełniony formularz można złożyć osobiście w tut. Urzędzie Gminy w Przodkowie pok.3 lub przesłać drogą pocztową. Wzór dostępny jest na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Galeria